Modern Jazz

Wyraź swoje emocje w tańcu!

Zapisz się na zajęcia z modern jazzu, dzięki którym wykształcisz swój  niepowtarzalny styl i pokażesz co Ci w duszy gra!

Modern jazz to najnowsza i najpopularniejsza forma jazzu wśród tancerzy na świecie. Jego podstawą jest technika tańca klasycznego. Styl ten pozwala na wyrażanie emocji poprzez wykorzystanie naturalnych ruchów i możliwości ludzkiego ciała. To taniec kontrastów, to połączenie unoszenia i opadania, dynamiki i liryki, ekspresji i wyciszenia co daje tancerzowi szeroki wachlarz środków wyrazu.
Dla tańca modern jazz najbardziej charakterystyczne są:
Elementy na podłodze  –  stanowią ważny element tańca. Umiejętność ich wykonania w sposób, który nie tylko nie stworzy niebezpieczeństwa kontuzji, ale wręcz będzie dla tancerza przyjemny, to element obowiązkowy. Tancerze opanowują technikę „upadania” co umożliwia wykorzystanie technik podłogowych w dowolnym stopniu w choreografiach. Dzięki temu układy taneczne zyskują na ekspresji i dynamice.
Naturalność ruchu –  technika tańca modern jazz bazuje na poruszaniu się w sposób zgodny z naturalnym zakresem ruchu naszego ciała. Dzięki temu taniec jest dla widza wiarygodny, a przekaz czytelny.
Dynamika – przejawia się w stopniowaniu przepływu energii tzn. dzięki zróżnicowanym dynamicznie elementom stosowanym naprzemiennie, taniec jest ciekawy, a elementy choreograficzne zaskakujące.
Kontrola – to ważny element każdego stylu tańca. Świadomość swojego ciała i kontrola nad każdym wykonywanym elementem – zarówno zakresem ruchu, jak i jego prędkością i kierunkiem, to kluczowy czynnik umożliwiający tworzenie niezapomnianych choreografii.
Zajęcia składają się z dwóch części: ćwiczenia mające na celu pracę nad techniką tańca i rozwojem możliwości ruchowych (obroty, skoki, streching, ćwiczenia siłowe i koordynacyjne) oraz pracę nad układem choreograficznym.

Bogaty wachlarz możliwości jakie daje modern jazz sprawia, że każdy może wypracować swój niepowtarzalny, indywidualny styl.